Vælg den model, du vil prøvekøre

GLC

Angiv dine oplysninger.

Dina rettigheder:

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få personoplysninger om dig, som vi behandler, berigtiget eller fuldstændiggjort, hvis du mener, de er urigtige. Ret til sletning (“retten til at blive glemt”)

Du har ret til at rette henvendelse til os og bede os slette og ikke længere behandle alle personoplysninger om dig, hvis:

  1. personoplysningerne ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de er blevet indsamlet eller på anden måde behandlet;
  2. du har trukket dit samtykke tilbage og vi ikke har noget retsgrundlag for fortsat at behandle personoplysningerne;
  3. du mener, at personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt.

I nogle tilfælde kan vi dog være retligt forpligtet til fortsat at behandle dine personoplysninger. Det kan f.eks. være i forhold til garantier eller forskellige former for aftaler.

Ret til begrænsning af behandling
Hvis du ikke mener, at vi behandler dine personoplysninger på en rimelig og lovlig måde, eller hvis du ikke mener, at vi har et formål med eller nogen lovlig grund til at behandle dine personoplysninger, som vi gør, har du ret til at rette henvendelse til Mercedes-Benz for at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vores interesser går forud for dine.

Ret til dataportabilitet
Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et maskinlæsbart format, hvis behandlingen er baseret på samtykke eller på kontrakt, og hvis behandlingen foretages automatisk.

For oplysninger om, hvilke oplysninger Mercedes-Benz behandler
Send da en mail til databeskyttelse@daimler.com

Klage til tilsynsmyndighed
Datatillsynet
Telefon: +45 3319 3200
E-post: dt@datatilsynet.dk

Tak for din bestilling

Den forhandler, du har valgt, vil kontakte dig for at aftale en tid!

Din prøvetur

Navn: {{firstname.value}} {{lastname.value}}
Din prøvetur: {{model.label}}
Valgt forhandler: {{retailer.label}}
E-mail: {{email.value}}
Telefon: {{mobile.value}}{{phone.value}}

Læs mere og bygge din egen {{model.label}}

Hvad gør jeg nu?

Bestil brochure

Jeg giver min tilladelse til, at de oplysninger, jeg afgiver her, gemmes og anvendes af Daimler AG, Mercedes-Benz Danmark og lokale forhandlere i Mercedes-Benz salgsorganisationen med henblik på at forsyne mig med information og tilbud om produkter, tjenester og andre aktiviteter inden for Daimler Group.