Kundeservice

Kundeservice

Kontaktoplysninger

Mercedes-Benz kundeservice
00800 9 777 7777

Hvis din teleudbyder tager betaling for opkald til gratisnummer, anvend i stedet: +45 33 78 55 50

E-mail: cs.dnk@cac.mercedes-benz.com

Postadresse

Mercedes-Benz Danmark A/S
Postbox 130
DK-0900 København C
Telefon: +45 33 78 56 56

Kontaktformular

Mercedes-Benz Vejhjælp, Service24h

Telefon

00800 1 777 7777

Hvis din teleudbyder tager betaling for opkald til gratisnummer, anvend i stedet: +45 33 78 55 55

Vejhjælp

Med vejhjælp fra Mercedes-Benz kan du føle dig sikker på vejen. Døgnet rundt. Hver dag. Året rundt. Uanset om du er hjemme eller i udlandet, får du assistance, så du kan fortsætte din rejse hurtigst muligt.

Kontakt Mercedes-Benz Danmark A/S

Hovedkontoret i Danmark

Postadresse:
Mercedes-Benz Danmark A/S
Postbox 130
DK-0900 København C
Telefon: +45 33 78 56 56

Besøgsadresse
Digevej 114, 1. sal
2300 København S

CVR.-nr.: 14815198
SE-nr.: DK 14 81 51 98

Presse og karriere

Pressekontakt
David Engstrøm, PR- og kommunikationschef
Tlf.: +45 60 38 98 30
Email: david.engstrom@daimler.com

Karriere
Se ledige stillinger Her

Kontakt Mercedes-Benz Finans

Kontakt os

Her kan du kontakte os, hvis du har spørgsmål om finansiering, leasing eller forsikring.

Telefon: +45 33 78 89 00

Postadresse:
Mercedes-Benz Finans Danmark A/S
Postbox 132
DK-0900 København C

Her finder du os

Besøgsadresse:
Digevej 114, 1. sal
2300 København S

Forhandlere

Find forhandlere

Her Finder du din lokale Mercedes-Benz forhandler eller dit lokale Mercedes-Benz værksted
Klick her

Databeskyttelse

Databeskyttelsesforordningen (GDPR)
Hos Daimler respekterer vi alle menneskers personlige integritet. Derfor tager vi databeskyttelsesforordningen (GDPR) yderst alvorligt og sørger for beskyttelse af dine personoplysninger i hele Daimlerkoncernen. Det er vigtigt for os at værne om din personlige integritet, når vi behandler dine personoplysninger, og det har vi indrettet vores forretningsprocedurer efter. Vi vil gerne, hver gang vi indsamler personoplysninger, have gennemsigtighed omkring, hvorfor vi har behov for oplysningerne.
Du har altid ret til:

  • at få oplyst formålene med behandlingen;
  • at få oplyst, hvilke kategorier af personoplysninger der er nødvendige for behandlingen;
  • at få oplyst, om dine personoplysninger er eller vil blive videregivet til andre og i givet fald hvem;
  • at få oplyst, hvor længe dine personoplysninger vil blive gemt;
  • at anmode om berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandling og få oplyst, hvordan du kan indgive klage til tilsynsmyndigheden;
  • at få oplyst, hvorfra vi har modtaget og indsamlet dine personoplysninger;
  • at få oplyst, hvilke beskyttelsesforanstaltninger der er truffet i forbindelse med overførsel til tredjelande.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få personoplysninger om dig, som vi behandler, berigtiget eller fuldstændiggjort, hvis du mener, de er urigtige. Ret til sletning (“retten til at blive glemt”)

Du har ret til at rette henvendelse til os og bede os slette og ikke længere behandle alle personoplysninger om dig, hvis:

  1. personoplysningerne ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de er blevet indsamlet eller på anden måde behandlet;
  2. du har trukket dit samtykke tilbage og vi ikke har noget retsgrundlag for fortsat at behandle personoplysningerne;
  3. du mener, at personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt.

I nogle tilfælde kan vi dog være retligt forpligtet til fortsat at behandle dine personoplysninger. Det kan f.eks. være i forhold til garantier eller forskellige former for aftaler.

Ret til begrænsning af behandling
Hvis du ikke mener, at vi behandler dine personoplysninger på en rimelig og lovlig måde, eller hvis du ikke mener, at vi har et formål med eller nogen lovlig grund til at behandle dine personoplysninger, som vi gør, har du ret til at rette henvendelse til Mercedes-Benz for at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vores interesser går forud for dine.

Ret til dataportabilitet
Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et maskinlæsbart format, hvis behandlingen er baseret på samtykke eller på kontrakt, og hvis behandlingen foretages automatisk.
For oplysninger om, hvilke oplysninger Mercedes-Benz behandler
Send da en mail til databeskyttelse@daimler.com

Her kan du også læse mere om, hvordan vi håndterer data i digitale kanaler.
https://www.mercedes-benz.dk/passengercars/content-pool/tool-pages/legal/cookies.html
https://www.mercedes-benz.dk/passengercars/content-pool/tool-pages/legal/privacy-statement.html

Giv dit samtykke for at modtage informationer og tilbud fra Mercedes-Benz Danmark A/S.
http://kontakt.mercedes-benz.dk/samtykkeerklaering/

Klage til tilsynsmyndighed

Datatillsynet
Telefon: +45 3319 3200
E-post: dt@datatilsynet.dk

 

Tak, fordi du kontakter os. Du hører fra os så hurtigt som muligt.

Jeg giver min tilladelse til, at de oplysninger, jeg afgiver her, gemmes og anvendes af Daimler AG, Mercedes-Benz Danmark og lokale forhandlere i Mercedes-Benz salgsorganisationen med henblik på at forsyne mig med information og tilbud om produkter, tjenester og andre aktiviteter inden for Daimler Group.